Werken


Apparition

"Apparition", (Veschijning), 1999.
Deze installatie werd uitgewerkt voor de tweede Biennale van Monumentale Sculpturen, Monument'ile, Yvoier, België.
7 volumes in papier-maché, 220 x 50 x50 cm

foto's : Béatrice Terdjan